Budsjettmal

Denne budsjettmalen gir deg rask oversikt over inntekter, kostnader og hva du sitter igjen med hver måned. Utgifter til husholdningen er basert på referansebudsjettet til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og vil gi deg en god indikasjon på hvilke kostnader du har i månden.

For å fylle ut budsjettet trenger du følgende informasjon:

  • Månedlig netto inntekt per voksen person i husholdningen (det som står på lønnslippen)
  • Oversikt over hva du betaler pr. mnd i alle lån og husleie
  • Oversikt over hva du betaler i forsikringer hver mnd.
  • Oversikt over andre utgifter du har hver måned. 

Slik går du frem:

  1. Last ned budsjettmalen, som ligger ferdig til bruk i bunnen av siden.
  2. Aktiver makroer for at menyer og utregninger i budsjettet skal fungere optimalt.
  3. Trykk start på forsiden, så blir du tatt til arket hvor du fyller inn nøkkelinformasjonen din.

Informasjonen på forsiden er ikke redigerbar.

Last ned budsjettmalen her.