Låneforsikring

En ekstra trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med din helse.

Forsikringen skal gi deg og din familie trygghet om du skulle bli utsatt for langtidssykemelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering, sykehusinnleggelse eller dødsfall.

Forsikringen om fatter:

  • Ufrivillig arbeidsledighet/permittering, mer enn 30 sammenhengende dager (gjelder lønnstakere)
  • Sykemelding, mer enn 30 sammenhengende dager (gjelder lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende)
  • Sykehusinnleggelse (gjelder bare alderspensjonister, førtidspensjonering eller uførepensjon)
  • Død på grunn av ulykke (gjelder alle)

Slik fungerer forsikringen
Dersom du skulle bli rammet av arbeidsledighet/permittering eller bli sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager, dekker forsikringen dine månedskostnader på lånet inntil 12 måneder.

Ved innleggelse på sykehus i mer enn 5 dager erstatter forsikringen lånets ordinære månedsbeløp. For hver påbegynte femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp i henhold til ovenstående, men ikke mer enn 12 månedsbeløp.

I tilfelle forsikringstakeren dør som følge av en ulykke betaler forsikringen gjelden på tidspunktet for dødsfallet med opp til kr 50.000. 

Månedsbeløp
Premien for Låneforsikringen er 8,29% av din totale månedskostnad. Ved for eksempel en månedskostnad på kr 1.730 blir månedskostnaden (1.730x8,29%) = 143 kroner i måneden som legges til på din månedlige faktura.

Forsikringsgiver er:
Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg, Sverige
Organisasjonsnummer: 516401-8482

For mer informasjon om Låneforsikringen kontakt gjerne vår kundeservice på telefon     23 96 34 50 alle hverdager mellom kl 8-17. 

Forsikringsvilkår og informasjon:
Forkjøpsinformasjon
Forsikringsvilkår
Formidlingsinformasjon